De boer als gastheer

Op vrijdag 22 maart was het zover. Het project "de Boer als Gastheer" is officieel gestart op ons bedrijf. Het kostte ons de nodige stress om alles op tijd klaar te hebben maar het is gelukt (dankzij diverse hulp). De tent was opgezet, het geluid was getest, de beamer deed het ook, de hapjes waren gemaakt, de glazen stonden klaar en de vlaggen wapperden in de top.

 

Met medewerking van de heer Bert Boerman, gedeputeerde voor Ruimte, Water en Jeugdzorg en Ilona Lagas, wethouder van de gemeente Ommen werd het project met een druk op de knop officieel gestart.

 

Het project "de Boer als Gastheer" is een initiatief van de Agrarische Natuurvereniging de Ommer Marke. Met negentien agrarische bedrijven zijn wij verenigd om de kwaliteit van het toeristisch aanbod te verbeteren en onze activiteiten gezamelijk te promoten. Er is een folder gemaakt en een website gelanceerd.

 

Ook werd er een een prijs uitgereikt aan de familie Dekker uit Alphen aan de Rijn. Dit in combinatie met Vechtdal Marketing. De familie had de wens om eens een boerenbedrijf te bekijken. Er is een leuke arrangement samengesteld en telefonisch werd hun medegedeeld dat zij de prijs hadden gewonnen.

 

Na afloop werden de folders verstrekt aan diverse recreatieondernemers.

 

Kortom de boer als gastheer voor leuke en interessante activiteiten in het Vechtdal. Kijk ook op onze website.