Gerst voor de kippen

Het was een goede zomer voor het graan. Op tijd viel er een regenbui en de zon liet zich met regelmaat zien. Dit heeft geleid tot een goede oogst. Afgelopen week was het dan zover, het graan kon gedorst worden. Daarvoor kwam een grote dorsmachine. Deze maaidorser zorgt ervoor dat het maaien, dorsen en schonen direct na elkaar in de dorsmachine plaatsvindt. Het graan gaat dan in een kiepwagen om vervoerd te worden van het land naar de schuur om daar opgeslagen te worden. Het stro blijft achter op het land. Dit wordt de volgende dag geperst in balen. Een deel van het graan en het stro wordt gebruikt als strooisel in de stal en als strooigraan voor de kippen.