Een goed begin van 2018

Een goed begin van 2018. De NVWA heeft ons bedrijf vrijgegeven dat wil zeggen dat de eieren weer mogen worden verhandeld. Ook het Duitse controlebureau heeft de eieren gecontroleerd en ook daarvan was de uitslag goed. De hennen die in de stal zitten doen het goed, ze leggen al weer volop eieren.
Ook de Ei-Automaat is weer gevuld met verse eieren.
We willen nogmaals iedereen bedanken voor het meeleven met ons en voor de bloemen en kaarten die wij hebben mogen ontvangen. Wij laten 2017 achter ons en gaan op volle kracht 2018 in.