Ophokplicht

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde op 23 oktober 2020 om 0.00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle commercieel gehouden pluimvee. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van 6 dode knobbelzwanen in de buurt van Utrecht waarbij hoogpathogene vogelgriep is aangetroffen. Deskundigen weten vrijwel zeker dat het virus via de vogeltrek vanuit Rusland en Kazachstan in Nederland is gekomen. Omdat veel wilde watervogelsoorten nu in groepen samenleven, is er grote kans op verspreiding.
Uiteraard geldt  ophokplicht ook voor ons bedrijf, onze kippen moeten worden afgeschermd en blijven in de stal. Ze mogen niet in directe contact kunnen komen met wilde vogels en de uitwerpselen van wilde vogels.