Een stukje kringlooplandbouw

Ook op ons bedrijf vindt er kringlooplandbouw plaats, het duurzaam hergebruiken van grondstoffen.

 

Sinds 2013 staat er al Miscanthus, oftewel olifantsgras, in onze uitloop. Dit hebben wij gedaan om een aantal redenen. Ten eerste kunnen de kippen er goed in schuilen, zowel voor roofvogels als voor de zon, en in de winter geeft het beschutting aan de kippen in de uitloop.
Als de fruitbomen hun bladeren hebben laten vallen staat de Miscanthus nog fier rechtop.
Nog een belangrijke reden is dat je hiermee ganzen kunt weren in de uitloop. Ganzen foerageren graag, maar ze houden niet van dit gewas.

 

Afgelopen voorjaar (april 2020) is de Miscanthus geoogst. De hakselaar heeft er kleine snippers van gemaakt en nu onze jonge hennen in de stal zijn gebruiken wij de snippers als strooisel voor op de vloer. Er is onderzoek gedaan en hieruit is gebleken dat het tot 3 keer zoveel vocht opneemt als gewoon strooisel. Miscanthus-stekjes worden gepoot (zie zien eruit als dahlia knollen) en kunnen jaarlijks geoogst worden. In de winter sterft de Miscanthus af en in het voorjaar lopen de nieuwe scheuten weer uit. Deze plant past daarom prima binnen de kringlooplandbouw.

 

 En niet te vergeten, dit is minstens zo belangrijk, onze hennen scharrelen er graag in rond.