Broederhaantjes

Wij produceren deze ronde voor het eerst O.K.T. eieren (ohne Kükentöten) voor de Duitse markt. Dit zijn eieren van hennen waarvan de mannelijke kuikens niet na de geboorte gedood worden. Bij het uitbroeden van de eieren worden ook de mannelijke kuikens, de zogenaamde broederhanen van onze leghennen, grootgebracht. Net als onze hennen krijgen ze balen stro als afleidingsmateriaal en GMO-vrij voer.

De snavels van de hanen zijn, net als die van de leghennen, niet behandeld. Dit houdt in dat wij naast de hennen hetzelfde aantal hanen hebben aangekocht om deze eieren te kunnen mogen produceren. Deze hanen zijn niet op ons bedrijf aanwezig, maar zijn door een collega pluimveehouder voor ons opgefokt.

  

Vele jaren hebben wij dezelfde prijs gehanteerd voor onze eieren. Door de extra kosten die wij moeten maken om de O.K.T. eieren te kunnen produceren, zijn wij nu genoodzaakt om de verkoopprijs iets te verhogen. 

 

Op ons bedrijf willen wij het beste voor alle kippen. Het zijn onze werkers die een topprestatie leveren. Zij leggen bijna elke dag een ei en die kip gun je toch het allerbeste?